Rekisteriseloste | Vadelma Pii - Raspberry Pi & Lisävarusteet
0 tuotetta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Tmi Sirén Juhana Iivari (Y-tunnus: 2885261-9)
Huvilakatu 7 B 18
80200 Joensuu

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juhana Sirén
Puhelin +358 40 5943495
Sähköposti juhana.siren@risuaita.fi

Rekisterin nimi

Vadelmapii.com asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi tai on ostanut verkkokaupasta tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen tai tilastollisiin tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.Tmi Sirén Juhana Iivari saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan verkkokaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
    Henkilön etu- ja sukunimi
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi Sirén Juhana Iivarin käytössä, paitsi siltä osin kuin ulkoista palveluntarjoajaa käytetään lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön muuten kuin perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tmi Sirén Juhana Iivarin tai sen yhteistyökumppanin tuottaman palvelun teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erikseen myönnettyjä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Tmi Kristian Polson salasanasuojatulla palvelimella. Kaikki tietoliikenneyhteydet palvelimelle suojataan vahvalla salauksella.